Jdi na obsah Jdi na menu

Vaccination

Překonání infekce = LEPŠÍ imunita než po VAKCINĚ! - PRESTIŽNÍ STUDIE

 

Že  by měl  Anthony Fauci v sobě tzv. vakcínu, jak říká MUDr. Igor Bukovský, Ph.D. se mi vzhledem k informacím od Reinera Fuellmicha nechce věřit, ale jistě má smysl seznámit se, alespoň s popsanou studií, zveřejněnou v Science Daily 15. 6. 2022:

IGOR BUKOVSKÝ:

https://akv-tv.com/watch/dalsi-hoax-sa-stal-pravdou-prekonanie-infekcie-lepsia-imunita-ako-po-vakcine?fbclid=IwAR0ZRjvZaLdEzqIP9mXETBdH_pSyuevjVHNS2lqTQTdyuzWD_HArow_mlL8

TEXT STUDIE:

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220615192108.htm

24.6. 2022

 

Informují nás o "jednom" úmrtí po tzv. vektorové vakcíně [čili to jsou látky distribuované firmami AstraZeneca a Johnson &Johnson, totéž platilo pro ruský Sputnik 5 od AstraZeneca]

Odkaz:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-s-ockovanim-pravdepodobne-souvisi-jedno-umrti-rekl-urad-207031#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Kde jsou ta úmrtí výkonových sportovců.  A  to varování od vynálezce mRNA  technologie. Co tedy sledují teď? Pokládejme sami sobě, ale i na důležitá místa slušně dotazy, nenechme se odbýt, máme právo na úplné informace jako uživatelé, jestliže existuje informovaný souhlas o kterém hovoří i mezinárodní právo (čl. 5 Úmluva o biomedicíně).

 

VE SVÉM PRVNÍM MEZINÁRODNÍM DOPISE JSEM UVEDL TUTO CITACI

>Bill Gates je smutný z toho, že samotný virus, zejména varianta Omicron, je vlastně vakcína, tzn. "Produkuje imunitu založenou na B- a T-buňkách a může se dostat skrz lidi snadněji, než bychom mohli my s naší vakcínou." Řekl to v Berlíně 18. února 2022. Ale právník Reiner Fuellmich nazval tyto takzvané vakcíny smrtící experimentální injekce 5. února 2022.<

Nyní se objevila informace o vakcíně na variantu Omicron. Co si má o tom člověk myslet? Raději čtěte vše pozorně a sami též pátrejte.

Zde je odkaz:

/www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-vakciny-na-omikron-jsou-o-krok-bliz-ve-hre-je-i-nastup-zcela-noveho-hrace-207021#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

22. 6. 2022

 

TOTO PLATÍ VE FRANCII!! ZDROJ -  MINISTERSTVO SOLIDARITY A ZDRAVÍ (Francie)
 
"Přeočkování musí být provedeno pomocí messenger RNA vakcíny (Pfizer-BioNTech nebo Moderna) nediferencovaným způsobem bez ohledu na vakcínu použitou pro základní vakcinaci. Konkrétně je tedy možné dostávat Modernu jako booster, pokud jste byli očkováni Pfizer-BioNTech a naopak.
Podání této posilovací dávky u dospívajících ve věku 12 až 17 let se týká pouze vakcíny Pfizer-BioNTech, forma od 12 let (Comirnaty)."1
Když se v nedávné době začaly blokovat nepohodlné weby na popud Vlády ČR, patřil mezi ně i web, na kterém SOŇA PEKOVÁ SKRZE VIDEO INFORMOVALA , ŽE  firma Pfizer byla dotlačena ke zveřejňování utajených dokumentů soudní cestou. Co dnes říká ministr Vlastimil Válek? Nechce podložit své rozhodnutí schválení doporučení aplikace třetí "posilující dávky" pro děti starší dvanácti let, i když SÚKL  mu to nedoporučil.2  Kdo se tedy v České republice snaží o šíření dezinformací?  Protože mě, autora článku upozornila na jednání ministra Vlastimila Válka paní advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, ptám se já, zda je takové jednání možné zahrnout za jednání v rozporu s §329 odst. 1, pís. a.) Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.. Zneužití pravomoci úřední osoby:
 

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu

                                        bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
 
 
 
A TEDY ZAHÁJIT TRESTNÍ STÍHÁNÍ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ VLASTIMILA VÁLKA.
 
Pod pojem jiný právní předpis může patřit i kterákoliv mezinárodní smlouva zaměřená na ochranu dětí, apod. To je věcí právníků.
****
Nelze zapomenout na další mRNA a  DNA  produkty, které výrobci označují jako vakcíny. Jak to však bude probíhat u Evropské lékové agentury (EMA) po 7/2023 uvidíme.
 
Mezi tyto produkty patří:
 
Hepatitis C virus DNA vaccine  (informace z 12. 12. 2021)3
 
Tři  mRNA HIV  vaccine: "Bezpečnost a imunitní reakce budou zkoumány pomocí vzorků krve a lymfatických uzlin aspirací tenkou jehlou odebraných ve specifikovaných časových bodech v průběhu studie. Klinický personál bude během studie pečlivě sledovat bezpečnost účastníků. Očekává se, že klinická studie bude dokončena do července 2023."4
 
A   já se ptám dále (když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají):  Ukrajina není součástí Evropské unie, ale o jejich občanech máme informace, že jsou častěji nositeli viru HIV a stejně tak hepatitidy C.  Měl pravdu právník Peter Weis (Slovenská republika), že Rusko bylo vyprovokováno, nebo (možná současně) platí nějaká zákulisní dohoda, která je Vladimíru Putinovi známa a tudíž dojde ke - troufnu si říct -  plánované genocidě na území EU, o níž běžní Ukrajinci nemají tušení. Odkazuji se na slova o vražedných injekcích, která pronesl 5. 2. 2022 právník Reiner Fuellmich (na tomto webu zveřejněno). 
 
Pokud se nemýlím, pak se jedná o připravované dílo a každá vláda, jejíž stát je vázán mezinárodním dokumentem, nazvaným Římský statut, se dopouští válečných zločinů proti vlastnímu obyvatelstvu: čl. 8. , odst. 2 a.) (ii)5

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-le-covid-en-france-au-11-mai-2022-41-520-701-doses-de-rappel

2https://echo24.cz/a/SNZx3/povolil-ministr-valek-vakciny-detem-bez-dukazu-o-bezpecnosti-informace-nedame-vzkazuje-ministerstvo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk&fbclid=IwAR0kpizJvq-V_tEfJ7CZl6AxIOrUTqfjA7xVs9fLy4DNkl12HsuXjv9bMCU

3https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01716-8

4https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-clinical-trial-three-mrna-hiv-vaccines

5https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Rimsky-statut.pdf

 

18. 5. 2022

 

Předchozí informace zachovány:

 

The Pfizer customer line / Zákaznická linka společnosti Pfizer /  A Pfizer ügyfélszolgálata/ Linia klienta firmy Pfizer

The Pfizer customer line.MP3

English version:

"Thank  you for calling Pfizer first contact. This call can be recorded for quality  research. The Pfizer - BioNtech Covid - 19 vaccine  has not been approved, or  licensed  by  the US FDA, but  it was  granted approval  for emergency  use to prevent  covid -19  in individuals 16  and older." 

Cz: Očkování/Sk: :Očkovanie

Cz +Sk

SPIKE PROTEIN

.210603 Dr. Bridle - Spike proteín môže prekonať hematoencefalickú bariéru a spôsobiť poškodenie mozgu.MP3

 

 

142 tis. odběratelů
 
ODEBÍRAT

Dezinformácie a demagógia MZ SR pokračujú. Porovnávať „chémiu“ v sladkostiach s „chémiou“ vo vakcíne proti C19 je nebezpečná devalvácia jazyka a ponižovanie zdravého rozumu verejnosti. MUDr. Igor Bukovský, PhD. prináša aj užitočné informácie ako urýchliť regeneráciu čuchu v prípade, že ste pri infekcii vírusom SC2 prechodne prišli o dôležitý zmyslový vnem.

 

 

 

Vice zde/ viac tu:

https://encyklopedia.akv.sk/

 

Súvisiace informácie:

• Strata a regenerácia čuchu po C19

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210512115517.htm

• Pomalé vs. Rýchle kráčanie a C19

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210316083755.htm

 

Co říká Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ):

Čl. 1 (2)Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 2 (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

K Čl. 1(2)  je tedy třeba připomenout, že Rezoluce  2361 a její klauzule 73.1. a 73.2. ukazují, že celoevropské přijetí certifikátů, tzv. očkovacích cestovních pasů je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Je tedy možné se minimálně po Evropě pohybovat bez tohoto certifikátu , i bez jakéhokoliv testu. Už při pohledu na uvedené texty z Ústavy Slovenské republiky  můžete vidět shodu jejího Čl. 2(3) s Čl  2(4)  Pokud se tedy český občan pohybuje na území Slovenska, platí pro něj  jejich Ústava a naopak

Testování neukládá zákon, ale opatření obecné povahy., ve vztahu k /stavě ČR je však záváznější Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

3LF-426-version1-umluva_o_lidskych_pravech_a_biomedicine.pdf

 

Nejsme-li tedy očkováni, bude zřejmě po nás někdo vyžadovat test a to opakovaně

 

Jsme v době, kdy se v ČR veřejně hovoří o testování dětí 12 až 15 let, ale i o tom, jak přesvědčit ty, kteří očkování odmítají Radiožurnál Českého rozhlasu to opakuje již jakomantru každou hodinu, aby se  to dostalo pod kůži občanům republiky, Je potřeba se tomu vzepřít, proto využívejte formuláře čestného prohlášení pro své děti, ale i pro zaměstnance. Riziko PCR testů vzpomenul MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ na videu, které kanál Youtube zlikvidoval, jak informuji v albu Cenzur zůstalo zachováno na webu Slobodný vysielač.   Další důležitý zákon, který však vychází z uvedené úmluvy je Zákon č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

§ 1

Předmět úpravy

(2) Tento zákon dále upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání, buněk a orgánů prováděných výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb1). Jde-li o jakost a bezpečnost tkání a buněk, postupuje se podle zákona upravujícího lidské tkáně a buňky7a).

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

b) tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek, pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (dále jen "tkáň"),

 

 

 

 

 

 

 

Čo hovorí  Ústava Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/ 1992 Zb.).:

Čl. 1(2)Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Čl. 2(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

 

DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE.pdf

 

 

H:  Oltás

Pl::Szczepionka