Jdi na obsah Jdi na menu

DODÁVÁNÍ ZBRANÍ NA UKRAJINU

Český premiér Petr Fiala v Polsku poprvé detailně popsal, jaké a kolik konkrétních zbraní poslala Česká republika od začátku ruské agrese na Ukrajině napadené zemi.

 

Těmito slovy začíná článek na mainstreamovém webu Seznam zprávy s datem 22. 2. 2023 19:01, jako kdyby Premiér České republiky zapomněl na rok 1986, resp. na léto 2021, a jak o svém křtu a důležitosti křesťanské víry hovořil: "Je to něco nesmírně důležitého... nechal jsem se pokřtít ve 22 letech a od  té doby..."  (čtenář článku si může doposlechnout celý rozhovor zde7). Člověk , který říká, že křesťanská víra je pro něj něco nesmírně důležitého, jistě zná neútočné biblické texty, k čemu vyzýval Jan Křtitel vojáky? >Tázali se ho (Jana Křtitele)  i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“< (Lukáš 3,14) Ježíš Kristus, který zažil velmi krutou smrt dodává: >Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. ... Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. < (Lukáš 6,27.-28.31) 

Zvýrazněná slova Jana Křtitele a Ježíše Krista tvoří určité zlaté pravidlo pro dobré soužití lidí. Platí nejen pro Petra Fialu a jeho kabinet, nýbrž pro každého jednoho z nás. Nenávistí to nikam společnost nedotáhne. Posílat někam zbraně znamená podporovat vojáky aby činili násilí na místo hledání jiné cesty. Ten řetěz je třeba přetrhnout, ne eskalovat. Když matky nosily dnešní vojáky ještě v prenatálním období pod svým srdcem, nepřály si, aby jednoho dne o nich někdo řekl že mají jít na frontu a nasadit svůj život. Jsem hrdý na Jana Husa,  Jana Amose Komenského, a další osobnosti českých(i slovenských) dějin, stydím se však a je mi do pláče ze zpráv, že se v naší (i sousední)8 zemi vyrábí zbraně, dá se říct, tak jako tomu bylo za 2. světové války. Ptám se proč? Kvůli 3. světové válce? Starší část tohoto článku  z 28. 4. 2022 by mohla naznačovat, že 3. světová válka by se někomu mohla hodit k rozhýbání ekonomiky, na druhou stranu však i k jiným účelům. Je třeba pochopit, co zdůrazňoval PhDr. Jiří Kameníček, CSc. vyučující ekonomii na několika  fakultách Univerzity Karlovy: Ekonomie si musí klást i normativní otázky

 

7https://www.youtube.com/watch?v=Ia5PO40q-kI

8https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/reportaz-z-ceske-zbrojovky.A140708_114616_ekoakcie_fih

23. 2. 2023

------

Musíme se vrátit do historie, do USA,  konkrétně do dvacátých let 20. století a následující celosvětové hospodářské krize (1929- 1932)

"1. listopadu 1929 byl pátek. Ale už začátkem týdne, v úterý 29. října 1929 'spadl' index burzy v New York City o 13 %. Problémy však začaly dříve, a to krizí úvěrového systému. Koncem dvacátých let se v USA vyrábělo v enormním rozsahu. Stále více konzumentů si u bank půjčovalo na spotřební nákupy a poptávka po nových komoditách neklesala (rozvíjel se automobilový průmysl, rozhlas, film atd.). Chyběl postřeh, informace v tisku, že nabídka nebezpečně převyšuje skutečnou, tj. koupěschopnou poptávku. Navíc se v rodinách rychle šířila móda: nakupovat cenné papíry a čekat na jejich výnosy. Rodiny věřily, že si tím vylepší své celkové příjmy. Na trzích spotřebního zboží i na finančních trzích se utvářela mohutná „cenová a finanční bublina“. V literatuře se uvádí, že klienti jisté banky si přišli vybrat své úspory, protože potřebovali hotovost k nákupům. Banka (jako všechny ostatní) měla na svých účtech správné cifry, jenže toho dne neměla dost peněz v pokladně. To se rozkřiklo a klienti začali i v jiných bankách vybírat úspory. Lidé se o své úspory začali bát, a proto žádali hotovost. Banky jí však pro náhlé vzedmutí poptávky neměly dost. Mnozí usoudili, že když jejich banka nemá peněžní hotovost, pak (aby splatili své nákupy na dluh) musejí prodat své cenné papíry. Nabídka akcií k prodeji v prudkém nárazu vícenásobně převýšila poptávku a ceny akcií se začaly propadat. Koncem roku 1929 (tj. během dvou měsíců) ceny akcií poklesly o 40 miliard USD. Pád cen akcií a cenných papírů pokračoval až do roku 1933. Podnětem byla zdánlivě drobná porucha, která však „odstartovala“ celkový těžký a čtyři roky trvající úpadek americké ekonomiky."1

Je známo, že tato krize se rozšířila do celého světa včetně Německa tehdy pod vedením Adolfa Hitlera, který lidem dal práci a investoval do zbrojařského průmyslu, který je výnosný. Tento krok se mu vydařil ekonomicky, důsledky však známe, proto je dnes trestné schvalovat jakoukoliv genocidu apod. (§400-§417, zák.č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník)

Svět je nyní v ekonomické krizi po dvouleté době, která je označována jako pandemická, ohledně Covid -19. Je nepopiratelné, že se během těchto dvou let vše zastavilo? Inflace v České republice je na úrovni 12,7 %.2 Česká národní banka byla vždy v klidu, pokud se inflace pohybovala v rozsahu 0 - 3%. Projevuje se to tím, že domácnosti šetří ve svých výdajích.

Ministr zahraničí USA  Lloyd Austin navštívil Evropský parlament, jak dokazuje také toto video:

Toto setkání se uskutečnilo v úterý 15. března 20223. Zúčastnili se ho ministři obrany Evropské unie. Lloyd Austin ještě navštívil Bulharsko a Slovensko. Později ho navštívila přímo v USA česká ministryně obrany Jana Černochová, není tajemstvím, že Jana Černochová řekla: "Ráda bych s americkými partnery mluvila také o možnostech spolupráce v oblasti nákupů techniky  a modernizace naší armády. Musíme hledat různé možnosti, jak urychleně naši armádu vyzbrojit."4

Co dělala Česká republika se svou současnou technikou, něco z ní  dodává ji na Ukrajinu. Tím ji nemusí ničit a zpoplatňovat likvidaci zraní ze svého rozpočtu. Všimněme si, co však Česká republika současně podporuje, USA  může vyrábět zbraně mj. pro modernizaci české armády. Tím Česká republika púodporuje zbrojařský průmysl USA, které již v r. 2017 dodávali zbraně na Ukrajinu. V mnoha článcích se můžeme dočíst jaké zbraně ze své starší výzbroje (např. tankyT-72 M1)5 dodala Česká  republika na Ukrajinu.  Můžeme se všimnout proválečných článků. Např. informace, kolik procent Američanů podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu (73%).6 Ukrajinci jsou obětí mocností, nejen Vladimíra Putina, jak předkládá meistream a oficiální média. O zdravotním stavu Ukrajinců a vakcínách od NIH píši v článku Přejmenovávání ulic v Evropě roku 2022.

 

DÍVEJME SE OBJEKTIVNĚ, PROTOŽE JSME ZATAHOVÁNI DO VÁLEČNÉHO KONFLIKTU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE V TUTO CHVÍLI VÁLČÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ (SLOVENSKÉ) REPUBLIKY) ČI NIKOLIV.

Já, autor tohoto článku nepodporuji žádný válečný konflikt, ani jinou formu genocidy.

 

28. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

1 PhDr. Jiří Kameníček, CSc. IES FSV UK, HTV UK; Úvod do ekonomie: Hospodářský cyklus, přednáška č. 8

2https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/

3https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-03-14/u-s-defense-secretary-adds-bulgaria-stop-to-european-trip

4https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-obrat-zakladna-usa-v-cesku-neni-na-stole-tema-vzniklo-v-atmosfere-kongresu-198014

5https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-cesko-poslalo-na-ukrajinu-tanky-z-80-let-chybet-nebudou-rika-analytik-197464

6https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/dodavky-zbrani-na-ukrajinu-podporuje-73-procent-americanu-40395068