Jdi na obsah Jdi na menu

Přejmenovávání ulic v Evropě 2022

 

Skrze sdělovací prostředky se občané celé Evropské unii mohli dozvědět, jak Vladimír Putin 24. února 2022 agresivně a bezdůvodně napadnul Ukrajinu a že její obyvatelé opouští území své vlasti a přesouvají se na území států EU, kde hledají útočiště.   Objevili se však i závažnější informace ohledně zdravotního stavu těchto lidí. Např. 18.3. 2022 uveřejnili Lidovky.cz: "Tuberkulóza, HIV, dětská obrna či spalničky jsou nemoci, které jsou na Ukrajině podstatně více rozšířené než v Česku. Aby se s migrační vlnou nepřesunuly i k nám, je podle odborníků třeba ohlídat očkování běženců a léčbu jejich chronických onemocnění."1 Tato informace však nezahrnovala denní praxi z konkrétních míst, jakým byla i základní škola na Praze 9, z níž soukromá zpráva po mailových adresách obešla snad celou Českou republiku a obsahuje důležité sdělení o tom, jak běženci odmítnuli nabízené bagety, ale přijali poukázky, a přestože byli/jsou postiženi tuberkulózou, šli si nakoupit jídlo do blízkého supermarketu LIDL (zde: Tělocvična v Praze 9.pdf )

Jsme svědky situace, kdy městská část Prahy 6 rozhodla o přejmenování části ulice Korunovační (u Ruské ambasády) na Ukrajinských hrdinů.2 Ptejme se, o kterých hrdinech se mluví? Budou to ti z tělocvičny v Praze 9, kteří vědomě šíří nakažlivou chorobu a jednají tak v rozporu s §152, Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. (Neznalost zákona neomlouvá, dozvěděl by se člověk v běžné situaci). Kdyby český občan v této době kdy do 31. května3 platí vyhlášený nouzový stav spáchal nějaký přestupek nebo dokonce trestný čin, jistě by se přihlíželo k horní hranici trestní sazby4, je přece nouzový stav. Podívejme se však do zahraničí - v Norsku se rozhodli přejmenovat ulici, která v hlavním městě Oslo nesla název Dánská na Ukrajinská5. Lze tedy věřit slovům bývalého šéfa vojenské rozvědky Andora  Šandora, že účastníky konfliktu jsou v boji jen dva Rusko a Ukrajina, když řekl: "Postrádám iniciativu, která by významně tlačila na oba účastníky konfliktu, aby se dohodli, aby konflikt neeskaloval."?6 Zkusme teď ponechat stranou mediálně známou aktivitu Viktora Orbána, uskutečnit mírové jednání v Budapešti.7 Podívejme se raději na sdělení  americké NIH  ze dne 14. 3. 2022 s názvem: NIH zahajuje klinickou zkoušku tří mRNA HIV vakcín, které uvádí: "Bezpečnost a imunitní reakce budou zkoumány pomocí vzorků krve a lymfatických uzlin aspirací tenkou jehlou odebraných ve specifikovaných časových bodech v průběhu studie. Klinický personál bude během studie pečlivě sledovat bezpečnost účastníků. Očekává se, že klinická studie bude dokončena do července 2023."8 Máme tady tedy další již připravené mRNA  produkty. 13. prosince 2021 byl publikován Systematický přehled DNA vakcín proti viru hepatitidy C.9  Protože již v roce 2017 dodávaly Spojené státy zbraně Ukrajině, jak uvádí text Ukrajinská chronologie - Petr Pelz.pdf, (kde je více podrobností z předchozí doby před 24. únorem 2022.), musíme se ptát, zda Ukrajinci nemají v Evropě posloužit jako přinejmenším pokusní králici, kdy Evropská léková agentura (EMA)   může jednoduchým rozhodnutím schválit tyto mRNA     a DNA produkty pro stav emergency, jak to bylo v situaci Covid-19.10 Kdo a jak prověří tyto produkty? Uskuteční se pak nějaké setkání např. pod vedením patoložky MUDr. Moniky  Waksmundské, (která se velmi angažovala ohledně tzv. mRNA vakcín proti Covid-19)? Protože ta byla později dehonestována, pochází níže přiložené video od německého  chemika (Andreas Noack), jehož práci nikdo nezpochybnil (i když snahy byly). Byla zpochybněna příčina jeho smrti.11

https://nastub.cz/w/kLNqEGU11WjmQ2ExAB9yJA?title=0&warningTitle=0&start=9m

Kdo je tady obětí? stanou se tyto nové produkty také povinným očkováním pro všechny (třeba jako prevence u HIV při případném znásilnění nebo v nemocnicích, kde se může léčit HIV pozitivní pacient)? Já jsem nezapomněl na větu: "Depopulace by měla být nejvyšší prioritou zahraniční politiky vůči třetímu světu." [Depopulation should be the Highest Priority of Foreign Policy Towards the third world. (Henry Kissinger, 1974)]  ani na selhávání tzv. očkovaných sportovců proti Covid-19 (prostě cíleně zabitých, slovy právníka R. Fuellmicha ze dne 5. 2. 2022 se jedná o smrtící experimentální injekce)12:

 

 

Nejvyšší soud České republiky napsal 6. 4. 2020 na svém webu: "Trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 tr. zákoníku je ohrožovacím trestným činem a dopustí se jej ten, kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. Znaky tohoto trestného činu nejsou proto naplněny, jestliže dojde k ohrožení a k nakažení nemocí uvedenou v příloze č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb. jen u jediné osoby, vůči níž došlo k nebezpečným kontaktům pachatele, a nebylo prokázáno, že by ji dále šířila nebo přenášela."13  Toto lze vztáhnout i na činitele moci výkonné, kteří nevhodným způsobem nakládají s infikovanými Ukrajinci vzhledem k místní populaci. Jenže tento výrok Nejvyššího soudu lze v případě schválení povinného tzv. "očkování látkou (i kdyby ve stavu emergency) za porušení zákona nebo vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky, v horším případě, bude-li platit globální pandemický zákon pod vedením WHO, který je zamlčován, a nese název Mezinárodní smlouva pro předcházení pandemiím a připravenosti na ně14, mohou být tresty (zatím neznámé) ještě přísnější než známé z českého zákona č. 94/2021 Sb. Nelze jen nečinně přihlížet a obětovat sebe ani Ukrajince.

POZOR SI ČLOVĚK MUSÍ DÁT NA TUTO DEZINFORMACI - přímo ze stránek COVIDPORTÁL: "Pokud se nenecháte očkovat, riskujete možnost onemocnění covid-19, které může vyústit v úmrtí či dlouhodobé zdravotní potíže."15 ¨2.  února  2022 zveřejnila BBC  informaci o významném výzkumu, který schválila etická komise:  „Virus dostalo (záměrně) 36 mladých, zdravých a neočkovaných dobrovolníků v Royal Free Hospital v Londýně.“16 Můžete se dočíst, že cílem výzkumu byl vývoj vakcín.

 

Již 11. března 2022 informoval švédský portál omni.se o návrhu švédského Liberálního svazu mládeže o přejmenování ulice u ruské ambasády  ve Stockholmu: "Tento závazek ukázat Ukrajině solidaritu je velmi pozitivní, takže opravdu doufám, že se brzy rozhodneme, říká Joakim Larsson (M),  Rada pro plánování města.  Podobná rozhodnutí byla učiněna po celém světě. Například v litevském hlavním městě Vilniusu se nyní ulice u ruské ambasády nazývá „Ulice ukrajinských hrdinů“, uvádí Washington Post."17  

Když čtu zmínku o nápadu Liberální mládeže nemohu nevzpomenout historickou zkušenost ze 30. let 20. století:

"Byla to nejkrásnější doba v mém životě - mnoha  pamětnicím přijde ještě dnes zatěžko smířit své subjektivní vzpomínky  s historickým vědomím. I když se to podaří, přiznala jedna bývalá členka BDM, jak hrozně bolí poznání, že jsme věřili špatné věci." (str. 10)18

BDM: SVAZ NĚMECKÝCH DÍVEK; BUND  DEUTSCHER MÄNDEL

"Toto je historie generace , jež neměla žádnou volbu. Pro Hitlera nehlasovala ona, nýbrž její rodiče.. Chlapce a děvčata vyrůstající v třicátých letech a na začátku let čtyřicátých si stát přivlastnil  jako žádnou jinou generaci před nimi. Tato mládež , vyhlášoval Hitler v roce 1938 již téměř posměšně, se přece neučí nic jiného než německy myslet , německy jednat. V deseti letech řekl diktátor, patří do organizace Jungvolk, ve čtrnácti do Hitlerjugend , potom do strany  a pracovní služby (Arbeitsdiienst).  A  po  wehrmachtu ji zas hned vezmeme do SA, SS a tak dále a pak už po celý život nebudou mít svobodu rozhodování. ... Tato generace žije dodnes, a může tedy vydávat  svědectví  o době , v níž se člověk cenil pouze jako materiál a ne jako lidský jedinec."(str. 7)18

"Mládež svým nasazením významně přispěla k prodloužení války." (str. 11)18

 

K těmto výrazným informacím si doplňme ještě tu, že mnoho  ulici tzv. Třetí říše nesly název Adolf-Hitler-Straße (ulice Adolfa Hitlera). Tyto tendenční názvy dobové propagandy byly odstraněny.19 Odstranit však ceduli je něco jiného než stopy v nitru přesvědčení mladého člověka.

 

Jestliže mládež získaná pro Adolfa Hitlera významně přispěla k prodloužení druhé světové války, k čemu přispějí děti, získané pro klub AZOV  učící se  již od začátku nenávidět Rusy. Může k tomu přihlížet Evropská unie a prohlašovat tyto lidi za hrdiny, jestliže nenávist k určité národnosti rase pohlaví, atd. je v rozporu s jejími deklarovanými standardy? 

Zde video o pluku AZOV  natočené italskou  PTv a německou ZDF:

https://www.facebook.com/100001777583155/videos/994999331442942/

 

 25. 4. 2022

 

 

Zdroje:

 

 

1http://Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/infekce-rusko-ukrajina.A220318_172121_ln_domov_tmr

2https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/ukrajinskych-hrdinu-praha/r~92302b02c21411ec8a24ac1f6b220ee8/

3https://www.denik.cz/z_domova/rakusan-nouzovy-stav-prodlouzeni.html

4https://www.ceska-justice.cz/2021/11/nouzovy-stav-muze-byt-u-soudu-opet-pritezujici-okolnosti-podle-ns-to-vsak-neni-automaticke/

5https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/mrdKEp/vil-omdoepe-dansk-gate-til-ukrainaveien?fbclid=IwAR2zhg68V9OVSO49hVfjveM0UK7OUFXAgtVvOMmBXtC0mZ3GJOhO1bBamUo

6https://zivotvcesku.cz/jsme-ve-treti-svetove-valce-uvedla-moderatorka-ruske-statni-televize-general-andor-sandor-rekl-jak-situaci-vnima-vojenskym-pohledem/?fbclid=IwAR2lgp7DWVhyj6bDWcQ_rtG6ANJtaZvDf-VtGLAzJjxqZZgC88ja5Oh_YgU

7https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/viktor-orban-vladimir-putin-madarsko-mirova-jednani-ukrajina-rusko.A220406_162538_zahranicni_kha

8https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-clinical-trial-three-mrna-hiv-vaccines

9https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01716-8

10https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines

11https://www.denik.cz/ze_sveta/andreas-noack-fake-news-smrt.html

12https://otevrisvoumysl.cz/seznam-svetovych-sportovcu-kteri-po-covid-vakcine-zemreli-nebo-utrpeli-tezka-zraneni/

13https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Rozhodovacicinnost~Pravnivety,trestnikolegium~Sireni_nakazlive_lidske_nemoci____152_odst__1_tr__zakoniku__zakon_c__40_2009_Sb__~?openDocument&lng=CZ

14https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/coronavirus/pandemic-treaty/?fbclid=IwAR3T5X2FhxYmSg8Q0loDPi_SOgZ8uSdGFqc1ZvhkQaOx8NvQ8ow-eJ8IzAk

15https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/je-mozne-ze-na-nasledky-vakcinace-umiraji-lide

16 https://www.bbc.com/news/health-60229388

17https://omni.se/gator-vid-ryska-ambassader-far-proukrainska-namn-stockholm-kan-byta-namn/a/7dw0v4 

18 KNOPP, Guido. Hitlerova mládež: ztracená generace. Přeložil Milan CHURAŇ. V Praze: Ikar, 2003. ISBN 8024902761.

19https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/foto-adolf-hitler-strasse.html